[Đăng ngày: 19/12/2014]

Phường Cam Nghĩa

                         - Địa chỉ: Tổ Dân phố Hoà Tiến,P.Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh

                         - Tổng số tổ dân phố: 11

                         - Điện thoại: 058.3857247

                         - Đại diện Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND phường

                         - Địa chỉ thư điện tử công vụ cơ quan: camnghia.cr@khanhhoa.gov.vn
                         

Tên

Số hộ

Số nhân khẩu

Diện tích tổ dân phố (ha)

Vị trí địa lý của Tổ dân phố (TDP)

Tổ dân phố Hoà Bình

276

1.119

45

Đông giáp QL1A

Tây giáp đường số 4

Tổ dân phố Hoà Phước

235

973

53

Đông giáp đường số 4 và kép dài theo đường số 7

Tây giáp phường Cam Phúc Bắc

Nam giáp phường Cam Phúc Bắc

Bắc giáp TDP Hoà Tiến

Tổ dân phố Hoà Tiến

196

882

63

Đông giáp QL1A

Tây giáp phường Cam Phúc Bắc

Nam giáp TDP Hoà Bình và Hoà Phước

Bắc giáp TDP Hoà Thuận

Tổ dân phố Hoà Thuận

260

1.246

52

Đông giáp QL1A

Tây giáp phường Cam Phúc Bắc

Nam  giáp TDP Hoà Tiến

Bắc giáp đường Nguyễn Công Trứ

Tổ dân phố Mỹ Ca

399

1.422

252

Đông giáp biển

Tây giáp QL1A

Nam giáp phường Cam Phúc Bắc

Bắc giáp đường Hải Đảo

Tổ dân phố Nghĩa Cam

250

1.379

40

Đông giáp biển

Tây giáp QL 1A

Nam giáp đường Hải Đảo

Bắc giáp đường nội khóm thuộc TDP Nghĩa Bình

Tổ dân phố Nghĩa Bình

152

731

262

Đông giáp biển

Tây giáp QL1A

Nam giáp đường nội khóm thuộc TDP Nghĩa Cam

Bắc giáp xã Cam Thành Bắc

Tổ dân phố Nghĩa Lộc

239

1.146

50

Đông giáp QL1A

Tây giáp TDP Nghĩa Quý

Nam giáp đường Nguyễn Công Trứ

Bắc giáp đường gần trường tiểu học Cam Nghĩa 1

Tổ dân phố Nghĩa An

158

761

244

Đông giáp QL1A

Tây giáp TDP Nghĩa Quý

Nam giáp đường dẩn trường tiểu học Cam Nghĩa 1

Bắc giáp xã Cam Thành Bắc

Tổ dân phố Nghĩa Quý

251

1.369

125

Đông giáp TDP Nghĩa Lộc, Nghĩa An

Tây giáp TDP Nghĩa Phú

Nam giáp đuờng Nguyễn Công Trứ

Bắc giáp xã Cam Thành Bắc

Tổ dân phố Nghĩa Phú

367

1.840

318

Đông giáp TDP Nghĩa Quý

Tây giáp xã Cam Thành Nam

Nam giáp đường Nguyễn Công Trứ

Bắc giáp xã Cam Thành Bắc và Cam Hiệp Nam

Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :